Театар за деца и младинци
Menu

Проекти за 2017 година

За тековната 2017/2018та година, одбрани и одобрени се следните проекти:

1. Мачорот во чизми

Автор: Шарл Перо
Режија: Игор Ивковиќ

2. Снежната кралица

Режија: Софија Ристевска

3. Во месечевата соба

Автор: Валери Петров
Режија: Петар Пашо

Tekovni proekti

  • Мачорот во чизми
  • Снежната кралица
  • Сидарта