Театар за деца и младинци
Menu

Novosti

REZERVACII
ЗА БИЛЕТИ И ПРЕТСТАВИ 
(02) 3 222 619
Вторник, среда и недела:
Четврток, петок и сабота:
од 10:00 до 12:00 часот
од 10.00 до 12.00 и
од 17.00 до 19.00 часот

Tekovni proekti

  • Мачорот во чизми
  • Снежната кралица